Pekárensko-cukrárenská forma obdĺžniková

44,40 45,00