Vyhľadať
Close this search box.

Zmäkčovače

Zmäkčovače tvrdosti vody
Manuálne, poloautomatické alebo automatické zmäkčovače vody slúžia k úprave tvrdosti, zmäkčeniu vody. Zmäkčenie vody je proces, keď dochádza v zmäkčovači k odstráneniu minerálnych solí z vody. Práve tieto minerálne soli vytvárajú tzv. vodný kameň.

Vápenaté a horečnaté soli (vodný kameň) sa vyzrážajú pri varení, parení, ohreve ale aj pri odparovaní vody, po vyschnutí povrchu, napríklad umytého riadu alebo pohárov.

Vodný kameň, ktorý sa usadí na výhrevných telesách pôsobí ako nežiadúca izolácia a spôsobí vyššiu spotrebu energie. Toto môže viesť až k mechanickému poškodeniu zariadenia a jeho znefunkčnenie. Okrem toho spôsobuje aj škvrny a fľaky napr. pri umývaní riadu v umývačkách.

Kategórie

Vyhľadať
Vyhľadať

Zmäkčovače tvrdosti vody
Manuálne, poloautomatické alebo automatické zmäkčovače vody slúžia k úprave tvrdosti, zmäkčeniu vody. Zmäkčenie vody je proces, keď dochádza v zmäkčovači k odstráneniu minerálnych solí z vody. Práve tieto minerálne soli vytvárajú tzv. vodný kameň.

Vápenaté a horečnaté soli (vodný kameň) sa vyzrážajú pri varení, parení, ohreve ale aj pri odparovaní vody, po vyschnutí povrchu, napríklad umytého riadu alebo pohárov.

Vodný kameň, ktorý sa usadí na výhrevných telesách pôsobí ako nežiadúca izolácia a spôsobí vyššiu spotrebu energie. Toto môže viesť až k mechanickému poškodeniu zariadenia a jeho znefunkčnenie. Okrem toho spôsobuje aj škvrny a fľaky napr. pri umývaní riadu v umývačkách.